Bitcoin -316.18
$55,113.00 -0.5737%
Ethereum 213.73
$2,569.33 8.31864%
XRP -0.03
$1.33 -2.09195%
Zcash 5.44
$245.76 2.21158%
Tether 0.00
$1.00 -0.22048%
Monero -20.15
$385.38 -5.22875%
AidCoin 0.21
$0.18 116.86577%
Monetha 0.00
$0.05 0.30181%
XRP -0.03
$1.33 -2.09195%

Blockchain Ended ICO

Neutral
500000 10000000 5%
Neutral
Goal: 450000
Neutral
Goal: Not set